Vítejte na oficiálních stránkách speciálního klubu chovatelů českých hus

Česká husa je původním, velmi starým plemenem hus, přímým potomkem místních zdomácnělých divokých hus, které je chováno na území České republiky již po staletí. Její znaky a vlastnosti se utvářely dlouhodobým spolupůsobením tvrdších klimatických podmínek středoevropského regionu a zpočátku pouze podvědomých, později již cílevědomých šlechtitelských opatření místních chovatelů.