Zápisy

Rada plemenné knihy 

Rada plemenné knihy vytváří koncepční pravidla chovu plemene, stanovuje metodické a organizační postupy, zásady kontroly užitkovosti a dědičnosti, zásady vedení a řízení PK a kontroluje jejich plnění. Rada PK má právo ze závažných důvodů pozastavit, odmítnout nebo zrušit členství v PK.

zapis_RPK_24_1_2024.pdf

zapis_RPK_26_4_2023.pdf

 

Zápisy z členských schůzí klubu

Zápis 24.9 23 (1)

Zápis 13.5.2023

Zápis 17.2.2024